Thủ tướng đồng ý cho Ngân hàng Chính sách Xã hội sửa đổi quy chế xử lý nợ rủi ro

Thủ tướng lưu ý rà soát đối tượng gặp rủi ro do Covid-19. Bộ Tư pháp rà soát căn cứ pháp lý, đảm bảo quy định pháp luật, tránh tạo kẽ hở lạm dụng chính sách.

 

Sáng 3/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Thường trực Chính phủ về Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 50 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế xử lý nợ rủi ro tại Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì tại cuộc họp.

Dự thảo do Bộ Tài chính xây dựng và lấy ý kiến của các bộ, ngành.

Thủ tướng nêu rõ, xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta và được thực hiện suốt nhiều năm qua, đưa tỷ lệ hộ nghèo đến nay chỉ còn 2,7%.

Trong công cuộc đó, vai trò của Ngân hàng Chính sách Xã hội là rất quan trọng, do đó cần có những điều chỉnh, bổ sung quy định phù hợp giúp Ngân hàng này thực hiện tốt hơn nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao.

Theo báo cáo của một số bộ, ngành và Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam, về cơ bản, cơ chế xử lý nợ rủi ro được quy định trong Quyết định 50 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ đã giải quyết, xử lý được các rủi ro do nguyên nhân khách quan.

Tuy nhiên trong quá trình thực hiện, thời gian qua xuất hiện một số rủi ro do nguyên nhân khách quan khác chưa được quy định trong Nghị định này, do đó cần thiết phải nghiên cứu, bổ sung.

Do chưa có quy định trong Quyết định 50, đến nay, có 38 nghìn món vay của các hộ vay bị rủi ro do nguyên nhân khách quan chưa thu hồi được với số vốn 345 tỷ, trong đó nợ gốc là 260 tỷ.

Sau khi các bộ, ngành có ý kiến thống nhất với đề xuất của Bộ Tài chính về sửa đổi Quyết định 50, kết luận phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh đến thành công của công cuộc xóa đói, giảm nghèo ở Việt Nam và sự đóng góp quan trọng của Ngân hàng Chính sách Xã hội trong nhiệm vụ này.

"Xóa đói giảm nghèo là chủ trương lớn, quan trọng của Đảng, Nhà nước ta. Đây cũng là yêu cầu phát triển bền vững, thể hiện bản chất, định hướng xã hội chủ nghĩa của chế độ ta. Trong giai đoạn đổi mới, thành công quan trọng của đất nước, trong đó có phát triển cơ sở hạ tầng, tăng thu nhập cho người dân, nhưng quan trọng nhất là xóa đói giảm nghèo. Tỷ lệ nghèo từ hơn 30% đến nay giảm còn 2,7%. Đây là thành công rất lớn của sự nghiệp đổi mới đất nước. Giảm đói nghèo có nhiều nguyên nhân, trong đó có sự vươn lên mạnh mẽ của người dân dưới sự hỗ trợ của Nhà nước, và trong đó kênh vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đóng vai trò quan trọng để hỗ trợ người dân trong bối cảnh nhiều biến đổi, nhất là thiên tai, khí hậu. Đây là vấn đề cần tiếp tục quan tâm để đất nước ta đi đúng định hướng và phát triển bền vững dưới sự lãnh đạo của Đảng."- Thủ tướng nói.

Tại cuộc họp này, Thủ tướng biểu dương lãnh đạo, cán bộ, công chức, nhân viên toàn hệ thống của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam đã nỗ lực trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, huy động được nhiều tổ chức đoàn thể như phụ nữ, thanh niên… tham gia.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, đặc biệt lưu ý những tác động, ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 đến đời sống nhân dân, đề xuất các giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Trong quá trình thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo vừa qua, Thủ tướng cho biết, có nhiều đối tượng mới được bổ sung vay vốn xóa đói giảm nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội.

Chính vì thế, việc sửa đổi quy chế xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan ban hành theo Quyết định 50 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ là cần thiết.

Toàn cảnh cuộc họp.

Thường trực Chính phủ thống nhất cao sự cần thiết phải sửa đổi quy chế này.

Thủ tướng cho biết, theo báo cáo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, từ năm 2002 đến nay, tổng số nợ được xử lý rủi ro là 4.647 tỷ đồng cho 804 nghìn món vay.

Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát sinh, Thường trực Chính phủ đồng ý bổ sung một số đối tượng do nguyên nhân khách quan dẫn đến rủi ro vay vốn, như khách hàng phải chuyển đổi sản xuất kinh doanh theo cấp có thẩm quyền, biến động chính trị xã hội, dịch bệnh, các thành viên trong gia đình bị rủi ro, khách hàng hoặc thành viên trong gia đình bị bệnh hiểm nghèo, khách hàng mất tích, các khoản nợ theo phán quyết của tòa án nhưng không có điều kiện thi hành…

Cho rằng việc sửa đổi quy chế xử lý nợ rủi ro sẽ tạo điều kiện công cuộc xóa đói giảm nghèo và để Ngân hàng Chính sách Xã hội hoạt động hiệu quả, đúng hướng, Thủ tướng giao Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tiếp thu ý kiến, giải trình và sớm trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo Quyết định sửa đổi xem xét ban hành.

Theo đó, Thủ tướng lưu ý rà soát những đối tượng gặp rủi ro do COVID-19 khiến nhiều doanh nghiệp, người dân hết sức khó khăn.

Bộ Tư pháp rà soát về căn cứ pháp lý, đảm bảo đúng quy định pháp luật, tránh tạo kẽ hở lạm dụng chính sách.

Trước đó trong sáng nay, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ cũng đã họp cho ý kiến về Dự thảo Nghị định về quy chế tài chính đối với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Sau khi các thành viên dự họp nêu ý kiến, kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh vai trò, vị thế của ngành dầu khí Việt Nam đối với sự phát triển của đất nước, không chỉ về kinh tế mà cả quốc phòng, an ninh.

Năm ngoái, Tập đoàn đã đóng góp 83.000 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Do đó, tinh thần là tạo điều kiện thuận lợi cho ngành phát triển, nhất là phát triển khâu thượng nguồn (tức tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí) cùng với giải quyết tốt những vấn đề ở khâu hạ nguồn (tức sản phẩm phân bón, điện…) để nâng cao hiệu quả của Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam trước mắt và lâu dài.

Thủ tướng nêu rõ, dưới sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Bộ Công thương, thời gian qua, toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức của Tập đoàn dầu khí Quốc gia Việt Nam đã phấn đấu không mệt mỏi, đưa Tập đoàn phát triển ổn định.

Cho rằng nếu không có cơ chế tốt thì khó có thể phát triển bền vững, Thủ tướng nêu rõ, các cơ chế phải tuân thủ theo Luật Dầu khí và các quy định khác.

Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp thu ý kiến tại cuộc họp, rà soát chỉnh sửa, hoàn thiện quy chế theo đúng pháp luật quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về dầu khí và chế độ kế toán tài chính doanh nghiệp hiện hành, đảm bảo sự phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững của Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam, sớm trình Thủ tướng Chính phủ ký ban hành trong tháng 3 này, tạo điều kiện thuận lợi để Tập đoàn dầu khí phát triển tốt hơn, đóng góp cho đất nước.

Thủ tướng cũng giao Bộ Công Thương, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục tháo gỡ các vấn đề bất cập còn tồn tại ở một số dự án của Tập đoàn từ trước đây./.

Theo VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận