Nghị quyết phải có sức sống, bám sát thực tiễn

Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ KH-ĐT, dự thảo Nghị quyết số 01 đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp.

 

Sáng 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với các Bộ, ngành và một số địa phương để xây dựng dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (gọi tắt là Nghị quyết số 01 của Chính phủ). Theo báo cáo của lãnh đạo Bộ KH-ĐT, dự thảo Nghị quyết số 01 đặt ra 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp và để thực hiện các nhiệm vụ này, Nghị quyết không giao các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể cho từng bộ, ngành địa phương như năm nay mà sẽ trao quyền chủ động cho các bộ, ngành địa phương lựa chọn đưa vào chương trình hành động/văn bản điều hành của bộ, ngành địa phương để thực hiện.

Thảo luận tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà đề nghị Chính phủ chỉ đạo xây dựng Chương trình hành động Nghị quyết số 36 của Trung ương về phát triển bền vững, xây dựng quy hoạch không gian biển để các bộ, địa phương thống nhất thực hiện. Bên cạnh đó, Chính phủ cần xem xét, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung pháp luật về đất đai để loại bỏ các bất cập của các hình thức đầu tư BT, BOT, góp phần tiếp cận dễ dàng và sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai. Đồng thời có các giải pháp rõ ràng cho thúc đẩy đầu tư công, nhất là các giải pháp đề cao vai trò, tính chủ động của người đứng đầu Bộ, ngành, UBND địa phương trong giải ngân vốn đầu tư công.

Đại diện cho khối báo chí, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Thế Kỷ đề nghị Chính phủ cần nhấn mạnh việc thực hiện hiệu quả tinh giản bộ máy và sắp xếp, đổi mới hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập theo các Nghị quyết của Trung ương. Qua theo dõi, ông Nguyễn Thế Kỷ cho rằng, nhiều địa phương chỉ làm theo số lượng chứ chưa tập trung vào chất lượng khi sáp nhập các đoàn chèo và kịch sẽ khó bảo đảm phát triển chuyên môn, hình thành các nghệ sĩ lớn của các bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Bên cạnh đó, Chính phủ cần thực hiện hiệu quả Quy hoạch báo chí, xây dựng các toà soạn hoạt động đúng tôn chỉ mục đích, không chỉ giúp phát triển ngành mà còn tác động lớn tới sự phát triển của xã hội.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhấn mạnh năm 2019, Chính phủ muốn tập trung thực hiện 2 việc là xác định nhiệm vụ trọng tâm và tổ chức thực hiện. Cụ thể, trọng tâm là duy trì đà tăng trưởng kinh tế và củng cố nền tảng vĩ mô và quy định cụ thể trách nhiệm bộ ngành địa phương, người đứng đầu trong thực thi nhiệm vụ, bao gồm cả xử lý cán bộ nếu không hoàn thành nhiệm vụ, thời gian thực hiện và bố trí không đúng cán bộ triển khai nhiệm vụ và người đứng đầu phải thay những cá nhân không làm được việc.


Thủ tướng Chính phủ chủ trì phiên họp của Thường trực Chính phủ chiều 27/11

Chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ chiều 27/11 thảo luận về dự thảo Nghị quyết 01; nghe và cho ý kiến đối với việc xây dựng Nghị quyết 19 năm 2019 về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, nội dung nghị quyết phải làm rõ các nhiệm vụ của các bộ, ngành, thực hiện nghiêm Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội. Các chỉ tiêu nêu trong Nghị quyết phải mang tính phấn đấu cao hơn với tinh thần đột phá, dám nghĩ, dám làm, đổi mới sáng tạo.

Quán triệt phát huy dân chủ rộng rãi, Thủ tướng yêu cầu, sau khi hoàn thiện dự thảo, cần tiếp tục lấy ý kiến các bộ, ngành với tinh thần là không chỉ thực hiện những chỉ tiêu pháp lệnh Đảng, Quốc hội giao mà còn giải quyết cả các bức xúc, điểm nghẽn trong xã hội. Điều đó để đảm bảo nghị quyết có sức sống, bám sát thực tiễn./.

 

Bình luận

    Chưa có bình luận