'Không thử thách nào mà dân tộc ta không thể vượt qua'

Phong trào thi đua yêu nước như những làn sóng trào dâng, kết tinh sức mạnh, mang theo khí thế lịch sử hào hùng của cha ông và dân tộc.

 

Sáng nay, 10/12, tại Hà Nội, diễn ra Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X - năm 2020. Đến dự có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Trung ương; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, 2020 đại biểu là các đại biểu tiêu biểu nhất của phong trào thi đua yêu nước toàn quốc 5 năm qua.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những thành quả hết sức to lớn của đất nước ta trong 5 năm qua, đặc biệt năm 2020, chúng ta đã làm được những điều mà cả thế giới khâm phục. Ảnh: Trọng Phú

Thủ tướng: Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục

Phát biểu khai mạc Đại hội, nêu những thành quả hết sức to lớn của đất nước ta trong 5 năm qua, đặc biệt năm 2020, chúng ta đã làm được những điều mà cả thế giới khâm phục, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, con số về thành quả dù có lớn thế nào cũng không thể đại diện hết được những thành quả sâu sắc và toàn diện mà các phong trào thi đua đã giành được trong những năm qua.

Nhắc lại Lời kêu gọi Thi đua Ái Quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu cách đây 72 năm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, thực hiện lời kêu gọi thiêng liêng đó, trải qua 26.480 ngày kể từ ngày 11-6-1948, không ngày nào nhân dân ta không thi đua yêu nước, diệt giặc dốt, diệt giặc đói, cho đến giặc ngoại xâm; từ thi đua khôi phục kinh tế - xã hội ở miền Bắc cho đến thi đua chi viện cho chiến trường miền Nam; từ thi đua đánh thắng giặc Mỹ, thống nhất đất nước đến thi đua kiến thiết lại nước nhà, thực hiện công cuộc Đổi mới kinh tế và đưa đất nước tiến lên trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; thi đua làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ngày nay, cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước ta có được là kết tinh của nhiều phong trào thi đua sôi nổi, bao gồm cả những cống hiến và hi sinh thầm lặng ở mọi cấp, mọi ngành, mọi tầng lớp xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Trọng Phú

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, trong phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội thi đua yêu nước lần thứ 9 đã đưa ra 5 chỉ đạo quan trọng, trong đó nhấn mạnh đến tinh thần phải quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 34 ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị khóa XI về "Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", với chủ đề xuyên suốt “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể; cần chú ý kiểm tra, đánh giá, khen thưởng kịp thời; phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; phải huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị…

Thủ tướng nhấn mạnh, trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã phát triển ngày càng mạnh mẽ và sâu rộng chưa từng thấy, với nhiều nội dung phong phú, hình thức sinh động, "lấy cái đẹp dẹp cái xấu". Chúng ta đã thấy nhiều hình ảnh cảm động, nhân văn, những tấm gương đa dạng trong nhiều lĩnh vực, từ người chiến sĩ lực lượng vũ trang đến người dân, người già, trẻ nhỏ đều có tấm lòng đối với đất nước trong lúc khó khăn, dịch bệnh diễn ra.

“Chúng ta đã làm những việc mà thế giới cảm động, khâm phục”. Có thể nói, các phong trào thi đua đã góp phần quan trọng vào việc động viên sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, khơi dậy được tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; hun đúc ý chí mạnh mẽ, khát vọng hùng cường của dân tộc ta. Tinh thần thi đua, vượt lên chính mình chính là cội nguồn sức mạnh của sự phát triển"- Thủ tướng nhấn mạnh.

Mặc dù còn những tồn tại, hạn chế và gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng theo Thủ tướng, nhờ sự nỗ lực rất lớn và quyết tâm cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đất nước ta đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, tô đậm thành tựu của 35 năm đổi mới với những bước tiến vượt bậc.

Liên tiếp trong 4 năm 2016 - 2019, cả nước đã thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra, đứng trong tốp 10 nước tăng trưởng cao nhất thế giới, là một trong 16 nền kinh tế mới nổi thành công nhất. Năm 2020 đánh dấu một bước ngoặc lớn trong lịch sử 100 năm gần đây của nhân loại khi đại dịch Covid-19 gây ra những tác hại vô cùng lớn đến kinh tế và sự xáo trộn trong đời sống xã hội của hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Tuy nhiên, nhờ sự đoàn kết, đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của sự hòa quyện giữa "ý Đảng và lòng dân", chúng ta đã thi đua và giành thắng lợi trong việc thực hiện "mục tiêu kép", vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế.

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Trọng Phú

Theo Thủ tướng, từ đây chúng ta hiểu thêm rằng mức độ thành công được xác định không chỉ bởi những gì chúng ta đã đạt được, mà bởi cả những trở ngại chúng ta đã vượt qua. Với những kết quả đặc biệt đó, không thể không cho rằng, năm 2020 phải được xem là năm thành công nhất của nước ta trong 5 năm qua về tinh thần và ý chí vươn lên trong mọi khó khăn, thử thách. Niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, với tương lai đất nước không ngừng được củng cố và nâng cao. Những lúc khó khăn nhất, gai góc nhất là dịp để mỗi chúng ta thể hiện bản sắc của tinh thần dân tộc, sự đoàn kết, “đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu”; tô điểm cho bản lĩnh, ý chí, khí chất của con người Việt Nam, đó là: Không thử thách nào mà dân tộc ta không thể vượt qua. Trong mỗi chặng đường phát triển của đất nước, phong trào thi đua yêu nước như những làn sóng trào dâng, kết tinh sức mạnh, mang theo khí thế lịch sử hào hùng của cha ông và dân tộc ta.

Phong trào thi đua tránh hình thức, lối mòn, tẻ nhạt

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, công tác thi đua, khen thưởng là tư tưởng chỉ đạo mang mang tính chiến lược của Đảng ta, là một phương thức tổ chức công việc hết sức có hiệu quả mà giai đoạn hiện nay chúng ta kế thừa và phát huy.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, dù gặp nhiều khó khăn trong 5 năm qua, nhất là bão lũ, thiên tai, đặc biệt đại dịch COVID-19 trong năm 2020, nhưng nhờ có sự đoàn kết nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng, đóng góp to lớn, bền bỉ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, được coi là điểm sáng về phòng, chống dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội.

Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những thành tích đạt được trên tất cả các lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội của đất nước trong 5 năm qua có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh, thi đua phải có phương hướng đúng và vững. Ảnh: Trọng Phú

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu ra một số hạn chế của công tác thi đua khen thưởng thời gian qua, trong đó hạn chế lớn nhất là có nhiều mô hình gương điển hình tiên tiến là một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa được phát hiện, bồi dưỡng kịp thời và nhân rộng có hiệu quả. Khen thưởng cho công nhân, nông dân, những người lao động trực tiếp còn chưa nhiều, nhất là các hình thức khen thưởng bậc cao…

Nhấn mạnh cần đưa công tác thi đua, khen thưởng thực sự trở thành một phương thức lãnh đạo của Đảng, một công cụ quản lý của Nhà nước và là động lực để xây dựng con người mới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: "Thi đua phải có phương hướng đúng và vững"; "Thi đua ái quốc là lợi ích cho mình, lợi ích cho gia đình mình và ích lợi cho làng, cho nước, cho dân tộc", phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới cần phải hướng tới việc cổ vũ các bộ, ban, ngành, địa phương và nhân dân cả nước vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tận dụng tốt các cơ hội, thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và xu hướng dịch chuyển đầu tư, thương mại, chuyển đổi số,; sự phát triển của các mô hình kinh doanh mới; sự thay đổi phương thức sản xuất tiêu dùng và giao tiếp trên toàn cầu, để đưa đất nước tiếp tục vươn lên mạnh mẽ ngày càng phát triển. Phấn đấu thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2021 – 2025."

Về nhiệm vụ cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện thật tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua- khen thưởng, nhất là quán triệt sâu sắc tư tưởng “Thi đua Ái Quốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để công tác thi đua, khen thưởng thực sự là động lực là biện pháp góp phần tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt là phải khắc phục bệnh hình thức trong các phong trào thi đua. Tổ chức các phong trào thi đua cần có mục tiêu thiết thực, cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của từng bộ, ban, ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị và phải được tiến hành thường xuyên liên tục. Cùng với phong trào thi đua thường xuyên cần phát động các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề. Tiếp tục đổi mới toàn diện, phát huy tinh thần sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua sao cho thật bổ ích, tránh hình thức, lối mòn, tẻ nhạt.

"Tôi muốn nói là tránh hình thức. Cũng còn nhiều việc cũng hình thức lắm. Làm sao cho thật thiết thực mang lại hiệu quả cụ thể. Đối tượng thi đua cần phải rộng rãi, bảo đảm hài hòa các lợi ích: Lợi ích của người lao động, lợi ích của Bộ, ban, ngành, của địa phương, cơ quan, đơn vị, lợi ích của cả xã hội. Các phong trào thi đua cần có nội dung tiêu chí cụ thể, rõ ràng để dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát; huy động được sự tham gia đông đảo và sự hưởng ứng tích cực của quần chúng nhân dân"- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chiến sĩ thi đua là những người mới, những người luôn cố gắng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính; là những người tôi trung thành của nhân dân; là người con hiếu của Tổ quốc”, Tổng Bí thư, Chủ tịch mong muốn, sau Đại hội này, hơn 2.000 đại biểu là điển hình tiên tiến, Anh hùng, Chiến sĩ thi đua có mặt hôm nay, hãy tiếp tục phát huy năng lực trí tuệ, tích cực tham gia và làm nòng cốt trong các phong trào thi đua yêu nước tại cơ quan, địa phương, đơn vị để những cách làm hay, những kinh nghiệm tốt nhanh chóng được lan tỏa sâu rộng đến cộng động xã hội.

Nhấn mạnh phải bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng gắn liền với tổng kết, rút kinh nghiệm và khen thưởng trong công tác thi đua khen thưởng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo cần chú trọng, tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực các mặt của đội ngũ làm công tác thi đua, khen thưởng. Đội ngũ những người làm công tác thi đua, khen thưởng cần có phẩm chất đạo đức trong sáng bản lĩnh chính trị vững vàng, nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng; có bề dày kiến thức, có kinh nghiệm, gắn bó với quần chúng và phong trào thi đua. Đặc biệt là cần hết sức công tâm, khách quan, trong sáng, đồng thời tiếp tục củng cố tổ chức, bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

“Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”

Nêu lên những cơ hội và thách thức cả bên trong, bên ngoài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, điều đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đổi mới mạnh mẽ, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu cao nhất để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển 10 năm 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng lần thứ XIII.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội. Ảnh: Trọng Phú

"Chúng ta cần khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường của dân tộc, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để phấn đấu đến năm 2025, Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, phấn đấu trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, phấn đấu trở thành nước phát triển, thu nhập cao" - Thủ tướng nhấn mạnh và phát động Phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021-2025 với chủ đề: “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thủ tướng đề nghị, công tác thi đua yêu nước thời gian tới tập trung vào những nội dung trọng tâm, trước hết là thi đua xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, bảo vệ môi trường, tổ chức và hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước..., khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực, tạo động lực mới, đột phá mới cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước.

Nhiệm vụ tiếp theo là thi đua phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tạo bứt phá nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế, tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Trong thời gian đầu của giai đoạn 2021-2025 khi còn dịch bệnh, cần tiếp tục thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước về thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19 nhằm tập trung thực hiện “mục tiêu kép”: Vừa phòng chống dịch bệnh hiệu quả, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa tận tụng tốt các cơ hội, nỗ lực phục hồi và phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo các phong trào thi đua, trong đó trọng tâm là 4 phong trào thi đua đã được Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” và “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Sau Đại hội này, Thủ tướng chỉ đạo các Ban, Bộ ngành Trung ương, các địa phương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, căn cứ chủ đề của Đại hội, phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025 và tình hình thực tế của đơn vị, địa phương mình để phát động mạnh mẽ phong trào thi đua với nhiều nội dung đổi mới, sáng tạo, sôi nổi, rộng khắp, thiết thực.

Trước mắt, Thủ tướng cho rằng, cần tổ chức đợt thi đua đặc biệt sôi nổi, rộng khắp trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân lập thành tích cao nhất, thiết thực chào mừng Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

Theo VOV.VN

 

Bình luận

    Chưa có bình luận