Thay thời, đổi thế

Dù triển vọng tương lai của chính phủ liên hiệp mới này rồi đây ra sao thì hiện tại vẫn là sự thay thời đổi thế ở Israel.

Ở Israel, một thời kỳ chính trị mới đã được mở ra khi chính phủ liên hiệp 8 đảng được quốc hội thông qua chấm dứt 12 năm cầm quyền liên tục của ông Benjamin Netanyahu. Chính phủ liên hiệp mới này dễ bị đổ vỡ như thế nào có thể dễ dàng thấy được qua ba nét đặc thù sau.

Thứ nhất, liên minh 8 đảng cầm quyền có trong tay chỉ 61 trong tổng số 120 dân biểu của nghị viện mà ở cuộc biểu quyết vừa qua trong quốc hội về phê chuân chính phủ đã có ngay 1 vị bỏ phiếu trắng. Duy trì được đa số mong manh này sẽ là thách thức lớn nhất đối với chính phủ mới ở Israel.

Thứ hai, chưa có khi nào trong lịch sử 74 năm nay của đất nước Israel lại có chính phủ liên hiệp bao gồm nhiều đảng phái chính trị thuộc nhiều màu sắc chính trị đến như vậy và lần đầu tiên có sự tham gia nhiếp chính của đảng Ra'am của người Ả rập ở Israel. Chính phủ liên hiệp mới bao gồm cả đảng cánh tả lẫn đảng phái hữu dân tộc chủ nghĩa, đảng của người do thái lẫn đảng của người Ả rập, đảng chủ trương tôn giáo hóa nhà nước và đảng muốn tách biệt tôn giáo với nhà nước. Dung hòa quan điểm và lợi ích của 8 đảng này đòi hỏi hai vị thủ tướng luân phiên cầm quyền trong nhiệm kỳ 4 năm tới phải có nghệ thuật cầm quyền thật thụ.

Thứ ba, lợi ích chung duy nhất của 8 đảng này hiện tại là không để cho ông Netanyahu tiếp tục cầm quyền và cử tri Israel không phải đi bỏ phiếu lần nữa do không thành lập được chính phủ mới.

Dù triển vọng tương lai của chính phủ liên hiệp mới này rồi đây ra sao thì hiện tại vẫn là sự thay thời đổi thế ở Israel. Chính phủ mới sẽ theo đuổi chính sách đối nội cũng như đối ngoại khác biệt không ít so với chính quyền tiền nhiệm và điều này tác động rất mạnh mẽ và rõ rệt tới mối quan hệ của Israel với các đồng minh, đối tác và đối thủ cũng như làm chuyển biến đất nước về chính trị xã hội nội bộ. Thời mới ở Israel chưa đủ để đưa lại thời mới cho cả khu vực, nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới cả khu vực./.

Ngân Hà

Bình luận

    Chưa có bình luận