Không thành công vẫn hữu ích

Chuyện phế truất ông Trump thành công hay thất bại thì cũng đều làm tổn hại nặng nề đến thể diện và thanh danh của cá nhân ông Trump và Đảng Cộng hòa...

Ở nước Mỹ, chuyện cựu tổng thống Donald Trump (Đảng Cộng hòa) bị quốc hội luận tội phế truất đã được hạ viện chuyển tới thượng viện. Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ có một tổng thống bị luận tội phế truất hai lần và lần đầu tiên có một cựu tổng thống bị luận tội phế truất. Ông Trump đã không còn cầm quyền nên cả trên danh nghĩa lẫn trong thực chất hiện đâu có còn quyền hành nhà nước gì nữa mà quốc hội phế truất. Tuy nhiên, phe Đảng Dân chủ vẫn thúc đẩy chuyện này. Cơ hội thành công gần như không có đối với Đảng Dân chủ bởi trong thượng viện gồm 100 thành viên, phe Đảng Dân chủ hiện chỉ có 50 thượng nghị sĩ và cần ít nhất 67 thượng nghị sĩ ủng hộ để có thể phế truất cựu tổng thống Donald Trump. Không ai ở Mỹ, ngay cả tổng thống Joe Biden (Đảng Dân chủ) cũng không tin là sẽ có 17 thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hoà đồng hành với phe Đảng Dân chủ phế truất ông Trump.

Dù vậy, việc phế truất này không phải không hữu ích gì đối với Đảng Dân chủ và đối với cả bộ phận không nhỏ trong Đảng Cộng hòa. Chuyện phế truất ông Trump thành công hay thất bại thì cũng đều làm tổn hại nặng nề đến thể diện và thanh danh của cá nhân ông Trump và Đảng Cộng hòa. Ông Trump bị bê bối và tai tiếng thì Đảng Cộng hòa cũng không tránh khỏi bị liên quan. Chuyện phế truất sẽ làm cho sự phân rẽ giữa ông Trump và Đảng Cộng hoà trở nên thêm sâu sắc. Dù kết cục cuối cùng nhiều khả năng là ông Trump không bị phế truất thì người này vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn trong mọi hoạt động chính trị thời gian tới và trong việc tiếp tục kiểm soát được Đảng Cộng hòa như trong thời gian cầm quyền. Một khi bị tai tiếng và bê bối thêm nặng thì việc trở lại chính trường sẽ thêm khó đối với ông Trump. Những bên chủ trương thúc đẩy chuyện luận tội phế truất ông Trump nhằm đạt được tác động của việc ông Trump lại bị luận tội phế truất chứ không hẳn để phế truất người này./.

Ngân Hà

Bình luận

    Chưa có bình luận