Dấu ấn khác biệt

Dấu ấn riêng của ông Trump sau nửa nhiệm kỳ cầm quyền ở sự khác biệt với những người tiền nhiệm về đường lối chính sách, phong cách cầm quyền.

Tổng thống Mỹ Donald Trump kết thúc nửa nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên trong tình trạng chính phủ Mỹ bị ngừng hoạt động cục bộ với thời gian kỷ lục do bất đồng quan điểm giữa ông Trump và Đảng Dân chủ trong hạ viện về kế hoạch ngân sách nhà nước cho năm tới. Tình trạng này là điềm không tốt lành gì đối với ông Trump trong nửa nhiệm kỳ cầm quyền còn lại.

Trong hai năm vừa qua, thành quả cầm quyền đáng kể nhất của ông Trump là cuộc cải cách thuế và luật hình sự. Kinh tế Mỹ hiện tăng trưởng không đến nỗi nào và tỷ lệ thất nghiệp rất thấp là những diễn biến tích cực đối với nước Mỹ nhưng thật khách quan và công bằng mà nói thì phần đóng góp trực tiếp của ông Trump vào đó chỉ là rất nhỏ. Cho nên dấu ấn riêng của ông Trump sau nửa nhiệm kỳ cầm quyền đầu tiên không phải ở đó mà ở sự khác biệt rất cơ bản giữa ông Trump với những người tiền nhiệm về nội dung đường lối chính sách cũng như về phong cách cầm quyền. Trong cùng khoảng thời gian cầm quyền, chưa có tổng thống nào ở Mỹ thay đổi cộng sự nhiều như ông Trump, cũng chẳng thấy ai nhiều lần quyết định bột phát và bất chấp tư vấn của giới chuyên môn và cộng sự thân tín như ông Trump. Ông Trump luôn thể hiện là người kiên định thực hiện cam kết vận động tranh cử nhưng có những cam kết tranh cử trọng tâm vẫn không thể thực hiện nổi.

Sau hai năm cầm quyền của ông Trump, chính trường và nội bộ xã hội nước Mỹ bị phân hoá còn sâu sắc hơn cả trước đó. Những quyết sách của ông Trump về chính trị đối ngoại và an ninh đều thể hiện tinh thần của khẩu hiệu tranh cử "Nước Mỹ trước hết" của ông Trump nhưng đều làm suy giảm vai trò và ảnh hưởng của nước Mỹ ở thế giới, khiến các đồng minh và đối tác chiến lược của Mỹ bối rối, quan hệ của Mỹ với các đối thủ chiến lược của Mỹ thêm phức tạp và căng thẳng.

Trong nửa nhiệm kỳ cầm quyền tới, ông Trump còn khó khăn và khó xử hơn. Nhưng người này chắc sẽ không khác so với ở nửa nhiệm kỳ cầm quyền đầu và sẽ dùng chuyện cầm quyền trong hai năm tới phục vụ cho tham vọng có được thêm cả nhiệm kỳ cầm quyền nữa...

Bình luận

    Chưa có bình luận