Tiến bộ y học

 • Bước tiến mới trong can thiệp bào thai
 • Bước tiến mới trong can thiệp bào thai

  • 09/10/2019 07:14:58
  • Lưu Hường
  • 0

  Việc một cơ sở sản phụ khoa công lập đầu tiên của Việt Nam đã làm chủ kỹ thuật can thiệp bào thai mang ý nghĩa nhân văn cao cả.

 • Điều trị ung thư bằng phương pháp miễn dịch
 • Điều trị ung thư bằng phương pháp miễn dịch

  • 30/10/2018 12:00:00
  • Lưu Hường
  • 0

  Trong lĩnh vực điều trị ung thư, liệu pháp miễn dịch là thành tựu nổi bật nhất trong vài năm qua - công trình nghiên cứu của nhà khoa học Nhật Bản Tasuku Honjo.

1