Kết quả tìm kiếm

đại hội đảng
  • Giữ giá trị cho từng lá phiếu tín nhiệm
  • Giữ giá trị cho từng lá phiếu tín nhiệm

    • 26/12/2018 12:00:00
    • Nhóm Phóng viên
    • 0

    Tiếp tục lấy phiếu tín nhiệm như thế nào để những lá phiếu tín nhiệm góp phần tạo sự thay đổi về chất đối với hoạt động của bộ máy chính quyền?

Đầu 1 2 3  ... Cuối