Kết quả tìm kiếm

chưa tiêm vắc-xin
  • Không để bệnh bạch hầu bùng phát trở lại
  • Không để bệnh bạch hầu bùng phát trở lại

    • 02/07/2020 11:25:40
    • Lưu Hường
    • 0

    Bệnh bạch hầu hiện chưa được loại trừ ở nước ta, do đó người dân vẫn có thể mắc bệnh nếu chưa tiêm vắc-xin phòng bệnh đầy đủ và tiếp xúc với mầm bệnh.

Đầu 1 Cuối