Bắt đầu rắc rối

Chủ đề phế truất cho dù chưa hẳn đã đến mức gây nguy hiểm cho vị thế quyền lực của ông Trump, nhưng người này cũng đã bắt đầu gặp rắc rối to.

Cho dù vẫn còn có thể kê gối ngủ yên nhưng chắc chắn tổng thống Mỹ Donald Trump giờ không yên tâm như trước nữa là không thể bị quốc hội tiến hành luận tội và phế truất bởi phía Đảng Dân chủ đã bắt đầu tiến hành những cuộc điều trần công khai. Cuộc điều trần được truyền hình trực tiếp và công chúng được theo dõi trực tiếp. Chủ đề nội dung về phế truất tổng thống đương nhiệm sẽ chi phối truyền thông và dư luận xã hội ở Mỹ. Như thế, cho dù chưa hẳn đã đến mức gây nguy hiểm cho vị thế quyền lực của ông Trump, nhưng người này cũng đã bắt đầu gặp rắc rối to.

Với việc tiến hành điều trần công khai như thế, phía Đảng Dân chủ tiến thêm một bước rất quan trọng trên con đường dẫn đến kết cục có thể là ông Trump bị phế truất. Đương nhiên, cái kết cục ấy hiện tại không những chỉ ở cách rất xa mà còn chưa ai dám chắc là rồi nó có xảy ra hay không. Chừng nào Đảng Cộng hoà vẫn còn bám giữ và chống lưng cho ông Trump thì chừng đó phe Đảng Dân chủ vẫn chỉ có được ở trong mơ đa số ít nhất hai phần ba tại thượng viện để phế truất được ông Trump.

Nhưng mọi cái đều có thể thay đổi với việc tất cả chi tiết và góc khuất ở trong câu chuyện này được phơi bày công khai trước dân chúng. Những cộng sự của ông Trump ra điều trần kín trước những ủy ban liên quan của hạ viện Mỹ cho đến nay đều có những phát ngôn và đưa ra những chứng cứ rất bất lợi cho ông Trump. Mức độ bất lợi này sẽ tăng lên gấp bội nếu được công khai hoá cho công chúng và truyền thông.

Cho nên không có gì là khó hiểu khi cách thức tiến hành điều trần mới này của phía Đảng Dân chủ bị ông Trump phê phán quyết liệt. Nhưng chỉ nặng lời phê phán như vậy thôi sẽ không giúp ông Trump giảm thiểu mức độ rắc rối và thậm chí cả rủi ro nữa. Ông Trump sẽ phải đối phó theo cách khác. Chuyện phế truất tổng thống ở Mỹ vì thế không những chỉ bước vào giai đoạn mới mà còn trở nên thêm quyết liệt và thú vị.

Bình luận

    Chưa có bình luận