Kết quả tìm kiếm

vaccine
  • Chủ động ứng phó với dịch tả lợn châu Phi
  • Chủ động ứng phó với dịch tả lợn châu Phi

    • 20/02/2019 12:00:00
    • Dịch tả lợn châu Phi đã vào Việt Nam, vì thế, người dân và các cơ quan chức năng cần nâng cao cảnh giác và có các biện pháp ứng phó.
    • 0

    Dịch tả lợn châu Phi đã vào Việt Nam, vì thế, người dân và các cơ quan chức năng cần nâng cao cảnh giác và có các biện pháp ứng phó.

Đầu 1 2 3  ... Cuối