Kết quả tìm kiếm

thành viên thứ 149 của Liên hợp quốc
  • 43 năm, một vị thế…
  • 43 năm, một vị thế…

    • 24/09/2020 03:49:05
    • Hà Anh
    • 0

    43 năm là thành viên của LHQ, Việt Nam có những đóng góp thiết thực vào các hoạt động của tổ chức này, tham gia ngày càng hiệu quả sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đầu 1 Cuối