Kết quả tìm kiếm

nhiễm thủy ngân
  • Thảm họa chết người ở vùng biển Minamata
  • Thảm họa chết người ở vùng biển Minamata

    • 11/09/2019 07:50:11
    • Bùi Hùng/VOV-Tokyo
    • 0

    Bệnh Minamata - thảm họa đầu độc biển Minamata do thủy ngân gây ra rất khủng khiếp, có thể so sánh với thảm họa hạt nhân ở Hiroshima hay Nagasaki.

Đầu 1 Cuối