Kết quả tìm kiếm

nồng độ cồn khi lái xe
  • Đề xuất hạ mức nồng độ cồn cho phép đối với người điều khiển xe máy
  • Đề xuất hạ mức nồng độ cồn cho phép đối với người điều khiển xe máy

    • 10/04/2019 03:00:00
    • Quy định người điều khiển xe máy vẫn được tham gia giao thông nếu nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở ở mức cho phép đang đe dọa đến vấn đề an toàn...
    • 0

    Quy định người điều khiển xe máy vẫn được tham gia giao thông nếu nồng độ cồn trong máu hoặc hơi thở ở mức cho phép đang đe dọa đến vấn đề an toàn...

Đầu 1 Cuối