Kết quả tìm kiếm

nước ô nhiễm
 • Thông tin chính thức
 • Thông tin chính thức

  • 18/10/2019 01:24:06
  • Mic
  • 0

  Nhiều việc không nên đợi thông tin chính thức. Khi chưa có kết luận rõ ràng thì vẫn nên cảnh báo, khuyến cáo để người dân tự phòng vệ.

 • Nan giải bài toán an ninh nguồn nước
 • Nan giải bài toán an ninh nguồn nước

  • 24/10/2019 02:58:14
  • Thu Hằng
  • 0

  Sự cố nước nhiễm dầu đang gây khốn đốn cho hàng vạn hộ dân Hà Nội là lời cảnh báo về tình trạng ô nhiễm nguồn nước ngày càng phức tạp, khó kiểm soát.

Đầu 1 Cuối