Kết quả tìm kiếm

loa phường
  • Bão Hagibis và tinh thần Nhật Bản
  • Bão Hagibis và tinh thần Nhật Bản

    • 18/10/2019 04:27:22
    • Bùi Hùng/VOV-Tokyo
    • 0

    Sau khi cơn bão lịch sử Hagibis đi qua, hậu quả để lại đối với đất nước Nhật Bản vô cùng tàn khốc.

Đầu 1 Cuối