Kết quả tìm kiếm

khẩu trang y tế trên là hàng giả
  • Hàng trăm nghìn khẩu trang y tế làm từ giấy vệ sinh
  • Hàng trăm nghìn khẩu trang y tế làm từ giấy vệ sinh

    • 13/02/2020 04:14:48
    • Ánh Phương
    • 0

    143.000 chiếc khẩu trang là hàng giả, lớp vải sử dụng bên trong là giấy vệ sinh, loại vải không dệt, không hút nước, lớp mặt ngoài màu xanh, mặt trong màu trắng, không đạt yêu cầu về chất liệu theo TCVN 8389-1:2010 đã bị Quản lý thị trường xử lý.

Đầu 1 Cuối