Kết quả tìm kiếm

huyện Krông Bông
  • Chính quyền làm ngơ cho cơ sở nuôi cá tầm
  • Chính quyền làm ngơ cho cơ sở nuôi cá tầm 'chui'

    • 26/11/2018 12:00:00
    • Xuân Lãm
    • 0

    Một cơ sở nuôi cá tầm 'chui' tại huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk không ngừng mở rộng quy mô hoạt động do được cấp ủy, chính quyền từ xã đến huyện hậu thuẫn.

Đầu 1 Cuối