Kết quả tìm kiếm

hoa ����o
  • Shop -Ship: Mối quan hệ được, mất
  • Shop -Ship: Mối quan hệ được, mất

    • 06/06/2019 10:20:00
    • Vân Hồng
    • 0

    Dịch vụ giao hàng (ship hàng) 'nở rộ' khi hình thức kinh doanh online phát triển. Tuy nhiên, xung quanh mối quan hệ giữa shop - ship còn nhiều điều đáng bàn.

Đầu 1 Cuối