Kết quả tìm kiếm

cách ly xã Sơn Lôi
  • Vĩnh Phúc tự tin khống chế dịch bệnh Covid – 19
  • Vĩnh Phúc tự tin khống chế dịch bệnh Covid – 19

    • 20/02/2020 17:34:33
    • Quốc Hưng
    • 0

    Với nhiều biện pháp mạnh, giải pháp đồng bộ, tình hình dịch bệnh Covid - 19 tại Vĩnh Phúc đã được kiểm soát; đời sống của người dân vùng dịch không có nhiều xáo trộn.

Đầu 1 Cuối