Kết quả tìm kiếm

bầu cử tổng thống ở Mỹ
  • Tạm hoà hoãn
  • Tạm hoà hoãn

    • 15/01/2020 09:16:03
    • Ngân Hà
    • 0

    Sau nhiều tháng ngày lần lữa và sau nhiều lần tuyên cáo, Mỹ và Trung Quốc rồi cũng ký kết chính thức thỏa thuận đạt được qua 13 vòng đàm phán thương mại.

Đầu 1 Cuối