Kết quả tìm kiếm

Vabiotech
  • Sản xuất văc-xin, câu chuyện dài gian khó
  • Sản xuất văc-xin, câu chuyện dài gian khó

    • 26/02/2020 12:00:00
    • Nguyễn Quý Hoài
    • 0

    Để nghiên cứu thành công một vắc-xin có thể mất một khoảng thời gian khá dài, các nhà khoa học trên thế giới cho rằng 18 tháng có thể đã đươc coi là sớm.

Đầu 1 2 Cuối