Kết quả tìm kiếm

Tiến sỹ Kidong Park
  • 'Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch Covid-19'

    • 14/02/2020 09:30:00
    • Trần Khánh
    • 0

    Trưởng Đại diện WHO tại Việt Nam đánh giá Việt Nam đã rất nỗ lực khống chế dịch Covid-19 (nCoV) và thời gian qua đã kiểm soát tốt dịch.

Đầu 1 Cuối