Kết quả tìm kiếm

TP HCM
  • Thị trường bán lẻ: Cơ hội cho sự khác biệt
  • Thị trường bán lẻ: Cơ hội cho sự khác biệt

    • 27/03/2019 15:02:46
    • Ánh Phương
    • 0

    Thị trường bán lẻ Việt hiện đang nằm trong tay các ông lớn. Song vẫn còn cơ hội cho những nhà đầu tư đến sau nếu có sự khác biệt và ứng dụng các công nghệ phát triển trên thế giới.

Đầu 1 2 3  ... Cuối