Kết quả tìm kiếm

TP Hồ Chí Minh
  • Cần minh bạch trong chi tiêu ngân sách
  • Cần minh bạch trong chi tiêu ngân sách

    • 18/06/2019 12:00:00
    • Ánh Phương
    • 0

    Chỉ số công khai ngân sách tỉnh đã được cải thiện rõ rệt. Song, nhìn chung các tỉnh ít tạo điều kiện để người dân tham gia vào quá trình công khai minh bạch ngân sách.

Đầu 1 2 3  ... Cuối