Kết quả tìm kiếm

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
  • Nông sản vào siêu thị: Cần tuân thủ
  • Nông sản vào siêu thị: Cần tuân thủ 'luật' sản xuất an toàn

    • 02/12/2021 06:13:43
    • Vân Hồng - Gia Bách
    • 0

    Để nông sản thoát khỏi số phận bấp bênh trước những biến động của thị trường thì việc hướng tới kênh tiêu thụ siêu thị được coi là một trong những giải pháp căn cơ. Trong đó, ngoài chấp thuận các điều khoản thanh toán, chiết khấu cao, thủ tục nghiêm ngặt… việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng và cung ứng trong dài hạn là yếu tố quyết định sản phẩm lên kệ giá siêu thị.

Đầu 1 Cuối