Kết quả tìm kiếm

Quảng Bình
  • Giữ vững lòng dân nơi biên cương
  • Giữ vững lòng dân nơi biên cương

    • 27/02/2019 08:47:49
    • Thu Hòa
    • 0

    "Dân còn tin yêu Ðảng, tin yêu Nhà nước, tin yêu bộ đội biên phòng và yêu biên giới thì bờ cõi biên cương của Tổ quốc sẽ còn được giữ".

Đầu 1 2 3  ... Cuối