Kết quả tìm kiếm

Nguyễn Văn Cường
  • Phạm Pháo: Làng nghề, làng nghệ sĩ
  • Phạm Pháo: Làng nghề, làng nghệ sĩ

    • 09/04/2020 12:00:00
    • Thành Công
    • 0

    Phạm Pháo nổi tiếng bởi người dân biết nhiều nghề và làm giàu rất giỏi, nhưng nổi tiếng nhất vẫn là nghề làm kèn và sửa chữa kèn đồng.

Đầu 1 Cuối