Kết quả tìm kiếm

Nghỉ học
  • Đừng để Thalassemia ảnh hưởng tới giống nòi
  • Đừng để Thalassemia ảnh hưởng tới giống nòi

    • 08/05/2019 07:59:52
    • Lưu Hường
    • 0

    Thalassemia đã và đang gây ra hậu quả nghiêm trọng đến kinh tế, đời sống người bệnh và tương lai của giống nòi. Nhưng đây là bệnh hoàn toàn có thể phòng tránh đ

Đầu 1 2 3  ... Cuối