Kết quả tìm kiếm

Nam Sài Gòn
 • Dự án BT - tồn tại hay không tồn tại?
 • Dự án BT - tồn tại hay không tồn tại?

  • 14/03/2019 05:11:01
  • Ánh Phương
  • 0

  Mặc dù được đánh giá phù hợp với kinh tế Việt Nam nhưng BT thời gian qua bộc lộ nhiều hạn chế, có thể phát sinh tiêu cực, lợi ích nhóm.

 • Không làm trái và không gây thất thoát tài sản nhà nước!
 • Không làm trái và không gây thất thoát tài sản nhà nước!

  • 16/04/2020 12:07:22
  • Lê Hải
  • 0

  Tháng 9/2019, Báo TNVN có bài phản ánh: Dù đã quá thời hạn luật định nhưng Thanh tra Bộ Tư pháp vẫn chưa ra được kết luận. Chủ đầu tư mong mỏi Kết luận Thanh tra. Mới đây, ngày 8/4/2020, Thanh tra Bộ Tư pháp đã có Kết luận thanh tra 07/KL-TTr.

Đầu 1 2 Cuối