Kết quả tìm kiếm

Không phải chuyện bầu cử tổng thống mà dịch bệnh viêm phổi cấp do virus SARS-CoV-2 gây ra hiện chế ngự nước Mỹ và bản thân chuyện bầu cử này cũng bị chi phối bởi dịch bệnh. Bùng phát ban đầu ở Trung Quốc
  • Dịch bệnh làm chính trị
  • Dịch bệnh làm chính trị

    • 09/04/2020 03:03:48
    • Ngân Hà
    • 0

    Việc dịch bệnh làm chính trị đối nội ở Mỹ còn đáng được chú ý hơn cả vì năm nay là năm bầu cử tổng thống ở nước Mỹ.

Đầu 1 Cuối