Kết quả tìm kiếm

Hemophilia
  • Gánh nặng mang tên Hemophilia
  • Gánh nặng mang tên Hemophilia

    • 17/04/2019 08:25:02
    • Lưu Hường
    • 0

    Bệnh lý Hemophilia không chỉ đe dọa tới tính mạng của người bệnh mà còn là gánh nặng về tinh thần và kinh tế cho gia đình và xã hội.

Đầu 1 Cuối