Kết quả tìm kiếm

Hàn Quốc
  • Cần đường sắt tốc độ cao
  • Cần đường sắt tốc độ cao

    • 17/11/2018 12:00:00
    • Ánh Phương
    • 0

    Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự đồng tình chủ trương xây dựng tuyến đường sắt tốc độ cao với nguồn vốn huy động từ các nguồn lực xã hội,các thành phần kinh tế

Đầu 1 2 3  ... Cuối