Kết quả tìm kiếm

FTA.
  • EVFTA, con đường cao tốc không miễn phí
  • EVFTA, con đường cao tốc không miễn phí

    • 27/05/2020 16:15:46
    • Ánh Phương
    • 0

    EVFTA được ví như con đường cao tốc nhưng không phải là cao tốc miễn phí. Chúng ta phải trả phí cho quá trình này bằng cách đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cấp thể chế của nền kinh tế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực…

Đầu 1 2 3  ... Cuối