Kết quả tìm kiếm

FPT ghi danh
  • FPT ghi danh tại giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022
  • FPT ghi danh tại giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022

    • 05/12/2022 11:05:18
    • 0

    Trong khuôn khổ Smart city summit 2022 do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ CNTT Việt Nam (VINASA) tổ chức, Phần mềm kiểm tra đánh giá quá trình ở bậc học phổ thông trên nền tảng cung cấp dịch vụ Khaothi.Online của FPT được vinh danh là Giải pháp Giáo dục thông minh.

Đầu 1 Cuối