Kết quả tìm kiếm

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
  • 46 năm quan hệ Việt - Ấn
  • 46 năm quan hệ Việt - Ấn

    • 26/11/2018 12:00:00
    • Ánh Phương
    • 0

    46 năm qua, từ nỗ lực ươm mầm của hai vị lãnh tụ, mối bang quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ không ngừng được củng cố và phát triển.

Đầu 1 2 3  ... Cuối