Kết quả tìm kiếm

Brand Finance 2023
  • Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược với Tập đoàn FPT
  • Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược với Tập đoàn FPT

    • 17/08/2023 09:16:41
    • Vân Anh
    • 0

    Ngày 15/8, tại Hà Nội, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn FPT đã ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với nhiều nội dung quan trọng trong lĩnh vực giáo dục, chuyển đổi số, công nghệ thông tin và đô thị thông minh.

Đầu 1 Cuối