Kết quả tìm kiếm

Biển Đông
  • Chủ động đối phó với cơn bão số 2
  • Chủ động đối phó với cơn bão số 2

    • 03/07/2019 09:15:41
    • 0

    Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên tính từ tâm bão.

Đầu 1 2 3  ... Cuối