Kết quả tìm kiếm

BHXH
  • BHYT thương mại sẽ được chi trả cùng BHYT
  • BHYT thương mại sẽ được chi trả cùng BHYT

    • 07/06/2019 03:00:00
    • Thiên Bình
    • 0

    Hiện tại, bảo hiểm y tế bảo đảm chi trả cho các dịch vụ ở mức cơ bản, người bệnh sử dụng dịch vụ vẫn phải thanh toán phần vượt mức.

Đầu 1 2 3  ... Cuối