Kết quả tìm kiếm

�����t ��ai
  • 150 năm ra đời Bảng Tuần hoàn Mendeleev
  • 150 năm ra đời Bảng Tuần hoàn Mendeleev

    • 18/01/2019 01:00:03
    • Sa Thảo
    • 0

    UNESCO dành năm 2019 làm năm Quốc tế của Bảng Tuần hoàn các nguyên tố hoá học để vinh danh những nhà khoa học trước và sau Dmitri Mendeleev.

Đầu 1 2 3  ... Cuối